$3.95 Flat Rate Shipping in the U.S.
Cart 0

Simplified Chinese

Please select:

Adult Fiction     Adult Non-Fiction     Children's Books

Notable Chinese authors:

艾米 Ai Mi        安妮宝贝 An ni bao bei        毕飞宇 Bi Feiyu        毕淑敏 Bi Shumin        陈丹青 Chen Danqing        陈丹燕 Chen Danyan        池莉 Chi Li        匪我思存 Fei wo si cun       冯唐 Feng Tang        高晓松 Gao Xiaosong        郭敬明 Guo Jingming        韩寒 Han Han       贾平凹 Jia Pingao        梁晓声 Liang Xiaosheng        刘慈欣 Liu Cixin        六六 Liu Liu       刘震云 Liu Zhenyun        骆以军 Luo Yijun        莫言 Mo Yan        饶雪漫 Rao Xueman        桐华 Tong Hua        王安忆 Wang Anyi        王蒙 Wang Meng        王小波 Wang Xiaobo        严歌苓 Yan Geling        阎连科 Yan Lianke        杨绛 Yang Jiang        易中天 Yi Zhongtian       于丹 Yu Dan        余华 Yu Hua        余秋雨 Yu Qiuyu        张爱玲 Zhang Ailing       张翎 Zhang Ling        资中筠 Zi Zhongjun